Zelfzorg.nl

Zelfzorg.nl

Je kunt zelf veel doen om gezond te blijven, maar je kunt ook zelf eenvoudige, veelvoorkomende gezondheidskwalen aanpakken. Zelfzorg.nl informeert je daarover en helpt je bovendien om een verantwoorde keuze te maken uit het grote assortiment zelfzorgproducten dat zonder recept verkrijgbaar is. Bij alle geneesmiddelen zijn de bijsluiters opgenomen.

Website URL:
http://www.zelfzorg.nl
Groep:
Toeleverancier / ondersteunend / Anders
Datum aangeboden:
18 april 2012
Laatste controle:
25 maart 2017
Aangeboden door:
Automatische plaatsing
Omhoog