PGBmatch voor zorg op maat

PGBmatch voor zorg op maat

PGB match biedt onder de nieuwe naam Puur & Buitengewoon gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jeudigen op het gebied van het autisme spectrum stoornis, ADHD, gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek, hechtingsstoornis, angsten, rouwverwerking, hoogsensitiviteit en licht verstandelijke beperkingen. PGB match biedt gespecialiseerde begeleiding aan volwassenen met psychische problemen, een verstandelijke en/of psychiatrische beperking ( o.a. autisme, adhd, borderline, depressie ).

Website URL:
http://www.pgbmatch.nl
Groep:
Thuiszorg / Anders
Datum aangeboden:
11 mei 2012
Laatste controle:
25 maart 2017
Aangeboden door:
Automatische plaatsing
Organisatie:
PGBmatch
Omhoog