Algemene Landelijke Stichting De Knoop

Algemene Landelijke Stichting De Knoop

Wat is 'de Knoop'? 'De Knoop' is een stichting voor hechtingsstoornissen/Geen-Bodem-Syndroom (GBS). Doelgroepen • Ouders/verzorgers van biologisch eigen-, pleeg-, stief- en adoptiekinderen • (jong-)volwassenen • Zorgverleners, ambulant en residentieel • Basis en voortgezet (speciaal) onderwijs • Specialisten en wetenschappers • Media en politiek • Verwante organisaties Doel • Ondersteuning te bieden door middel van informatie, onderling contact, gespreksgroepen, ontmoetingsdagen, Provinciale en Landelijke thema bijeenkomsten. • Bekendheid te geven bij de hulpverlening, de media en de politiek over de problemen in de omgang met en opvoeding van deze kinderen. • Erkenning te krijgen voor hechtingsstoornissen/GBS bij specialisten en wetenschappers. De praktijk Helaas wijst de praktijk uit dat het voor de ouders en (jong-)volwassenen vaak een langdurige en moeizame weg is om de juiste diagnose (en dus ook de juiste behandeling!) gesteld te krijgen door de hulpverlenende instanties, terwijl de (jong-)volwassenen en/of het gezin tevens steeds meer geďsoleerd raakt. Of moeten we zeggen: steeds meer 'in de knoop'...? Als adviseur aan de stichting zijn verbonden: • Mevr. C. Penninga- de Lange, orthopedagoge / GZ-psycholoog. • Mevr. W.Janssen-Breederveld, Kinder- en Jeugdpsychiater • Dhr. J.de Vries, orthopedagoog / GZ- psycholoog, K&J-psycholoog (NIP) & Generalist (NVO) • Dhr. drs. H. van der Ham, orthopedagoog / GZ-psycholoog Informatie Voelt u zich door het voorgaande aangesproken en u wilt meer informatie over de activiteiten van de stichting, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Website URL:
http://www.deknoop.org
Groep:
Beroeps en belangenorganisaties / Clienten / patientenorganisaties
Datum aangeboden:
11 mei 2012
Laatste controle:
25 maart 2017
Aangeboden door:
Automatische plaatsing
Organisatie:
Algemene Landelijke Stichting De Knoop
Omhoog