Leger des Heils Midden Nederland

Leger des Heils Midden Nederland

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op de 244 vestigingen van de Stichting. De Stichting is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. Bij de Stichting werken ruim 5.200 medewerkers en circa 900 vrijwilligers die jaarlijks professioneel, energiek en pragmatisch hulp verlenen aan ongeveer 40.000 mannen, vrouwen en kinderen. Dit gebeurt vanuit een christelijke motivatie waarin rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit centrale waarden zijn. De kosten van de hulpverlening bedragen in 2011 circa € 270 miljoen.

Werkeenheidinfo:
Het Leger des Heils Midden Nederland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het is een professionele, flexibele en praktisch ingestelde organisatie. Bij het Leger des Heils Midden Nederland werken circa 700 medewerkers die zich dagelijks gedreven en vasthoudend op een cliënt- en belevingsgerichte wijze inzetten. De toegang tot de zorg is laagdrempelig van karakter, sluit aan bij de (zorg)vragen van de individuele gebruiker en is gericht op de totale mens, zijn/haar familie, zijn/haar omgeving en zijn/haar welzijn.
De werkeenheid bestaat uit 3 sectoren, te weten de Sector Verpleging en Verzorging, de Sector Maatschappelijke Opvang/GGZ en de Sector Jeugdzorg. Deze sectoren worden ondersteund door een bedrijfsbureau.

Website URL:
http://www.legerdesheils.nl
Groep:
GGZ / Anders
Datum aangeboden:
11 mei 2012
Laatste controle:
27 maart 2017
Aangeboden door:
Automatische plaatsing
Organisatie:
Leger des Heils Midden Nederland
Omhoog